พยากรณ์อากาศ 30 เม.ย. 58
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 36
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 37
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 39
มหาสารคาม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 37
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 36
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 33
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 34
www.tmd.go.th